PRO ODPOVĚDNOU BUDOUCNOST 

"V životě považuji za nejdůležitější princip rovnováhy mezi prací a osobním životem, mezi úsilím a odpočinkem, vyvážeností mezi já, ty, my a vy, harmonii mezi požadavky a potřebami. Jsem příznivec hesla - není bohatý, kdo toho hodně má, ale kdo toho málo potřebuje. Řídím se selským rozumem a rád hledám správná řešení."

PODPORUJI A PROSAZUJI

Svobodu, solidaritu a odpovědnost

 • Rodiny s dětmi a seniory, přirozené vztahy mezi všemi generacemi
 • Chování podle konceptu společenké odpovědnosti 
 • Dostupnou a bezpečnou dopravu
 • Perspektivní a dostupné školy pro děti
 • Podporu živnostníkům, malým a středním firmám
 • Regionální produkty
 • Život v bezpečí (energetická a potravinová soběstačnost, předcházení rizikům, apod.)
 • Rozvoj cestovního ruchu (destinačního managementu)
 • Odstraňování regionálních znevýhodnění
 • Spolkový život a aktivity místních komunit
 • Princip motivace, svobody a odpovědnosti, ne sociální inženýrství 
 • https://www.prosumperk.cz/ 

Najdete mě i na